Dr Aleksandra Moździerz

Dr Aleksandra Moździerz pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Toksykologii i Bioanalizy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Problematyka badawcza to  interakcje czynników środowiskowych i ich wpływ na stan zdrowia populacji, badania epidemiologiczne nad zapadalnością na różne typy nowotworów, wykorzystanie produktów pszczelich w profilaktyce oraz terapii.

 


 

Dr. biol Aleksandra Moździerz works as a assistant in the Department of Toxicology and Bioanalysis at Medical University of Silesia in Katowice.

Research topics include interaction of environmental factors and their impact on the health of the population, epidemiological studies of various types of cancer morbidity, the usage of bees origin products in prevention treatment and therapy.