Prof Jerzy Stojko

Od 1988 -  II Kat. i Zakł. Patomorfologii w Katowicach-Ligocie,

 Od 1 X 1994 na stanowisku adiunkta w Kat. i Zakł. Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska Wydz. Farmaceutycznego i Oddz. Analityki Medycznej. W listopadzie 2007 został powołany na stanowisko kier. tej jednostki, przemianowanej na Zakł. Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska; obecnie kieruje Kat. i Zakł. Toksykologii i Bioanalizy. Od 2002 r. pracuje również na stanowisku specjalisty ds. doświadczeń na zwierzętach w Centrum Medycyny Doświadczalnej, gdzie uczestniczy w wielokierunkowych badaniach eksperymentalnych na modelu zwierzęcym. 

Zainteresowania naukowe S. obejmują: badania nad nową odmianą stada szczura SD:SAM, które mają na celu określenie tła genetycznego oraz opracowanie wzorca nowego stada obarczonego wadą rozwojową pod postacią braku lewej tętnicy wieńcowej; zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej fitochemii opartej na identyfikacji aktywności farmakologicznej frakcji biologicznie czynnych produktów pszczelich; aspekty żywieniowe w epidemiologii nowotworów; wielokierunkowe badania doświadczalne i wdrożeniowe. Opracował 20 ekspertyz toksykologicznych wykonanych dla przemysłu górniczego i hutniczego.

W SUM pełni funkcję z-cy przewodn. pierwszego składu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych (od listopada 2019 do listopada 2020). W styczniu 2020 wybrany do Senatu SUM na kadencję 2020-2024 - pełni funkcję prorektora w obszarze dydaktyki. W 2020 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie "Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki" za współautorstwo wynalazku "Włóknina opatrunkowa i sposób wytwarzania włókniny opatrunkowej".